//
you're reading...
Paribasa jeung Babasan

Paribasa jeung Babasan | huruf awal A

Adab lanyap = Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun.

Adam lali tapel = poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.

Adat kakurung ku iga = adat nu hese digantina.

Adean ku kuda beureum = beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.

Adigung adiguna = gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.

Agul ku payung butut = ngagulkeun luluhur sorangan.

Akal koja = pinter dina kagorengan atawa kajahatan.

Aki aki tujuh mulud = lalaki nu geus kolot pisan.

Aku aku angga = ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda, ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng mamrih kahormatan atawa kauntungan.

Aku panggung =d arehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.

Alak-alak cumampaka = resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna.
Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya.

Alak paul = tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.

Alus panggung = alus laur hade ome = tegep dedeg pangadegna.

Ambek nyedek tanaga midek = ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri
napsu kapegung.

Ambekna sakulit bawang = gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.

Anak puputon = anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.

Anjing ngagogogan kalong = mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang).

Ari diarah supana, kudu dipiara catangna = Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener.

Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed = ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh.

Asa dijual payu = ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.

Asa ditonjok congcot = meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep.

Asa ditumbu umur = Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena.

Asa nanggeuy endog beubeureumna = kacida nyaahna.

Asa potong leungeun katuhu=  leungiteun jalma nu pohara hade galena.

Ati mungkir beungeut nyinghareup = palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu.

Aub payung, sabet panon = sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah.

Aya astana sajeungkal = anu mustahil oge oge bisa kajadian.

Aya bagja teu daulat = arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.

Aya di sihung maung = Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.

Aya hate kadua leutik = naksir.

Aya jalan komo meuntas = aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun.

Aya jalan komo meuntas = Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.

Aya jalan komo meuntas = eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.

Aya peurah aya komara = aya harega, aya pangaji.

Ayakan tara meunang kancra– nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.

Sumber: kipsaint.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: