//
you're reading...
Paribasa jeung Babasan

Paribasa jeung Babasan | huruf awal B

Baleg tampele = ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera.

Bali geusan ngajadi = tempat dilahirkeun.

Balung kulit kotok meuting = teu eureun eureun nyeri hate ti baheula nepi ka kiwari.

Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan = beak karep ku rido jeung beresih hate.

Banda tatalang raga = lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras.

Belang bayah gindi pikir = boga pikiran goreng ka papada kawula.

Bengkung ngariung bongkok ngaronyok = babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka.

Beurat birit = hese jeung sungkan dititah.

Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana = pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali.

Beureum paneureuy = seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.

Beuteung anjingeun = ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing.

Bilih aya turus bengkung = Bisi salah pokpokanana.

Biwir nyiru rombengeun = resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.

Biwir nyiru rombengeun = Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur.

Biwir sambung lemek, suku sambung lengkah = henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah, ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lian.

Bluk nyuuh blak nangkarak = Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.

Bobo sapanon carang sapakan = aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.

Bobor karahayuan = henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.

Bonteng ngalawan kadu = nu leutik ngalawan nu gede.

Buburuh nyatu diupah beas = nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.

Budi santri, legeg lebe, ari lampah euwah euwah = Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed.

Buluan belut, jangjangan oray = pamohalan kajadian.

Bungbulang tunda / tunda talatah = lamun dititah tara sok pek ku maneh, tapi sok nitah deui ka batur.

Buntut kasiran = koret, medit, ngeupeul, tara pisan daek barangbere.

Bur beureum bur hideung, hurung nagtung siang leumpang = ginding, loba pakean anu aralus dipake.

Buruk buruk papan jati = ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh.

Sumber: kipsaint.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: