//
you're reading...
Paribasa jeung Babasan

Paribasa jeung Babasan | huruf awal H

Hade gogog hade tagog = Hade basa jeung hade tingkah lacuna.

Hade ku omong goreng ku omong = Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng, goreng deui balukarna.

Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe.

Hambur bacot murah congcot = Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun.

Hampang birit = gampang jeung daekan dititah.

Hanteu gedag bulu salambar = Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan.

Hapa hapa ge ranggeuyan = Enya ari miskin tea mah, ngan lumayan da ari salaki mah boga.

Hapa hapa ge ranggeuyan = Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan.

Harewos bojong = Harewos anu cukup tarikna, nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan.

Haripeut ku teuteureuyeun = Gancang atoh dina meunangna rejeki, boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram.

Harus omong batan goong = Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab, kulantaran umuna sok pabeja beja.

Hayang untung jadi buntung = teu papanggih ari jeung kauntungan mah, papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep.

Hejo tihang = Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean.

Herang caina beunang laukna = Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri.

Herang caina beunang laukna = Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur.

Herang herang kari mata, teuas teuas kari bincurang = Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina.

Heueuh heueuh bueuk = Nyatujuan ari diluar mah, ngan bae henteu terus jeung hatena.

Heurin ku letah = Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara, ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan.

Hirup ku panyukup gede ku pamere = Hirup samahi mahi ku pamere batur bae, sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah.

Hirup nuhun paeh dirampes = Rido pisan pasrah pisan, teu boga kahayang naon naon.

Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih beja = Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana.

Hulu dugul dihihidan = Nu keur senang tambang senang, nu keur untung tambah untung.

Hunyur nandean gunung = Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana.

Hurung nangtung siang leumpang = Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus.

Sumber: kipsaint.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: