//
you're reading...
Paribasa jeung Babasan

Paribasa jeung Babasan | huruf awal L

Lain ku tulang munding kabeureuyan mah, ku cucuk peda = arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa, teu kudu ku kasalahan anu gede bae.

Lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra = Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu, lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug.

Landung kandungan laer aisan = Gede timbanganana, gede pangampurana.

Langsung saur bahe carek = Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan.

Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan = pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur, henteu kalawan kahayang sorangan, nepi ka goreng katenjona.

Legok tapak genteng kadek = Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona.

Leubeut buah hejo daun = Keur meujeuhna loba rejeki, loba pakaya.

Leuleus jeujeur liat tali = pohara adilna, dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah, jeung loba pertimbanganana.

Leunggeuh cau beuleum = Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean.

Leutik burih = euweuh kawani.

Leutik cahak, gede cohok = Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede.

Leutik leutik ngagalatik = Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede, tapi leber ku wawanen.

Leutik ringkang gede bugang = Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana, dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea.

Leuwi jero beunang diteuleuman, hate jelema najan deet teu kakobet = Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana.

Lieuk euweuh ragap taya = Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon.

Loba teuing jaksa = loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan, balukarna matak bingung nu dipapatahan.

Lodong kosong ngelentrung = Kalah ka loba omong bae, ari pangartina mah euweuh.

Luhur kuta gede dunya = Gagah tur beunghar taya kakurang.

Luncat mulang = Teu beunang dicekelan omonganana, ayeuna kieu engke mah kitu.

Lungguh tutut = Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu.

Sumber: kipsaint.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: