//
you're reading...
Paribasa jeung Babasan

Paribasa jeung Babasan | huruf awal T

Tamiang meulit ka bitis = Malindes ka diri sorangan.

Tamplok batokeun = Berehan teuing nepi ka urang mah susah.

Taya halodo panyadapan = taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan).

Teng anak teng, anak merak kukuncungan = sipat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadena, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.

Teu aya sarebuk samerang nyamu = Teu aya saeutik eutik acan.

Teu beunang dikoet kunu keked = Teuing ku koret, tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah.

Teu boga pikir rangkepan = Teu boga curiga saeutik eutik acan.

Teu busik bulu salambar = teu regrog regrog, malah unggul dina juritna.

Teu cari ka Batawi tapi ka salaki = hakan pake hayang ti salaki.

Teu diambeuan = teu dipikarisi, teu dipikagimir, teu dihargaan/diajenan.

Teu didingding kelir = teu dibuni buni, ditembrakeun bae, teu dirasiahkeun.

Teu dipiceun sasieur = Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan.

Teu ditari teu ditakon = Teu dipalire diantep bae, teu ditanya tanya acan.

Teu gugur teu angina = Samemeh kajadian naon naon, teu aya pisan beja, lantaran atawa ciciren.

Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah = Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling.

Teu mais teu meuleum = teu aya patalina pisan, teu pipilueun.

Teu ngalarung nu burung, teu nyesakeun nu edan = ngalajur napsu ka awewe, ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae.

Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata = Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk.

Teu nyaho di alip bingkeng = bodo teu bisa maca-maca acan, da teu sakola.

Teu puguh alang ujurna = teu puguh entep seureuhna, teu beres lain kitu kuduna.

Teu wawuh wuwuh pajauh, teu loma tambah paanggang = Sing wawuh tur sing loma sabab balukarna alus pisan.

Teui hir teu walahir, teu kakak, teu caladi teu aro aro acan = Teu baraya, teu kaka, teu adi teu alo alo acan. Deungeun deungeun tulen.

Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal = Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa.

Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban = Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan.

Tiis ceuli herang mata = ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean.

Tikoro andon peso = ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang.

Tinggar kalongeun = Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan.

Tipu keling ragaji Inggris = pinter dina kajahatan, pinter dina ngbobodo atawa nipu.

Titip diri sangsang badan = Mihapekeun maneh.

Titirah ngadon kanceuh = sejana nyiar kasenangan, tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede.

Totopong heureut dibeber beber, tangtu soeh = nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna, tangtu bae matak jadi susah, lamun rejeki atawa pangala saeutik, ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana.

Tugur tundang cuntang gantang = Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara, babakti ka nagara.

Tunggul dirarud catang dirumpak = Euweuh anu dipikaserab, terus bae ngalajur napsu.

Tunggul sirungan, catang supaan = Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna.

Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan = junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah, teu kaganggu ku naon naon.

Sumber: kipsaint.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: