//
you're reading...
Sérial Si Bedegong

Si Bedegong Teu Sakola

Si Bedegong Teu Sakola
(Ilustrasi: Galura)

Ku: Aan Merdéka Permana

GEUS dua poé Si Bedegong teu asup ka sakola. Ari keur aya mah, Bu Guru gé munggung lieureun. Di jero kelas, Si Bedegong tara daék cicing. Gawéna ngaheureuyan batur. Barudak awéwé mah meusmeus tingdarengék, aya anu disingsieunan, aya anu disumputkeun bukuna jeung rupa-rupa. Sakapeung gandéng jiga surili.

Ngan dua poé euweuh Si Bedegong, saréréa jadi leungiteun. Enya kelas dua poé jadi tiis ceuli hérang mata, tapi malah jadi mawa teu betah, kaasup kanggo Bu Guru, da teu gaduh saha anu kudu dicarékan. Bu Guru tos naroskeun ka nu sején, ka mana cenah Si Igong.

“Dodo, lain nyobat jeung manéh, piraku teu apal?” Saur Bu Guru.
“Da sanés sareng abdi baé Bu, nyobatna ogé, nya!” Si Dodo luak-lieuk ka nu sején.

“Atép, manéh nyaho, ka mana ari Si Igong?” Bu Guru naros Si Atép.

“Kieu Bu Guru,” ceuk Si Atép. Atuh jep sarerea jempling. Kabeéh neuteup ka Si Atép da hayang nyaho naon anu rék dicaritakeun ku Si Atép.

Kamari téh abdi ka bumina. Di tepas, hayam tingkelendang. Tai kotok bacacar di mana-mana. Di pipir, ucing gorgar parasea. Duka parebut bangké beurit, duka parebut hulu peda. Namung ku abdi teu kaangseu boh bangké beurit boh angseu peda, Ibu!”

‘Ari Si Igongna kamana?” Bu Guru henteu sabar.

“Tah ! duka.”

“Euh, henteu bener, nya?” Si Dodo gegelendeng. Nu sején nyurakan Si Atép.

“Eh, tong waka nyurakan da urang téh can tamat cacarita,” Si Atép teu suka disurakan téh.

“Sok tuluykeun caritaanana,” saur Bu Guru.

“Abdi mah hariwang, Si Igong aya nu nyulik. Dina tipi ogé seueur jalmi diculik!”

Jep saréréa jarempiling.

“Diculik jeung indungna kitu?” Si Dodo nyelengkeung.

“Bu Guru, kumaha atuh upami laporan we ka pulisi?” Si Atép usul. Bu Guru mah teu nyarios nanaon.***

Sumber: Galura – Edisi V September 2011

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: